ĐĂNG KÝ

Chào mừng bạn đến với Phiên bản 2.0 của Chương trình Tuyển dụng điều tra viên cho các cuộc điều tra khảo sát kinh tế, xã hội, môi trường và y tế của Công ty Phân Tích Thời Gian Thực - Real-Time Analytics (RTA).

Công ty Phân Tích Thời Gian Thực - Real-Time Analytics (RTA) là tổ chức nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường và y tế ở Việt Nam. RTA là đối tác quan trọng của các tổ chức trong nước và quốc tế như Ngân hàng Thế giới (World Bank), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Hiện nay, RTA tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Tuyển dụng Điều tra viên năm 2014 cho các cuộc khảo sát tiếp theo. Điều tra viên có cơ hội làm việc cùng Công ty trong các cuộc khảo sát thu thập dữ liệu ở cấp quốc gia và 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Tham gia Chương trình này, bạn sẽ nhận được các lợi ích:

  • Được RTA cấp Chứng nhận Điều tra viên
  • Có cơ hội làm việc và hợp tác lâu dài với RTA
  • Có cơ hội học hỏi kỹ năng điều tra thu thập dữ liệu và thực hiện nghiên cứu
  • Được RTA chứng nhận kỹ năng và kinh nghiệm điều tra trong sơ yếu lý lịch
  • Được RTA giới thiệu các cơ hội việc làm
  • Có cơ hội trải nghiệm hệ thống thực hiện khảo sát Smart Survey và Field Assistant lần được tiên được áp dụng ở Việt Nam và trên toàn thế giới

Chúc bạn thành công và trở thành cán bộ khảo sát xuất sắc của Real-Time Analytics.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin trong phần này giúp RTA xác định được thông tin ứng viên. RTA sẽ đối chiếu thông tin này với thông tin thực tế khi bạn chính thức ký hợp đồng tham gia mỗi cuộc khảo sát.


Nội dung nguyên mẫu sẽ được in trên Giấy chứng nhận ĐTV
Nếu chưa đi làm thì ghi: Ở nhà
Ví dụ: https://www.facebook.com/rta
Ví dụ: https://plus.google.com/+RTA/
Ví dụ: https://twitter.com/rta
Tôi muốn nhận bản tin về tuyển dụng
Tôi muốn nhận bản tin về học ngoại ngữ

II. NĂNG LỰC THỰC HIỆN KHẢO SÁT

Thông tin trong phần này giúp RTA xác định và đánh giá đầy đủ năng lực và kinh nghiệm của bạn trong việc thực hiện các cuộc khảo sát thu thập dữ liệu. Bạn vui lòng liệt kê tất cả các cuộc khảo sát thu thập dữ liệu mà bạn đã từng tham gia và các kinh nghiệm bạn đã đúc rút được qua các cuộc khảo sát đó.


Cuộc khảo sát đã tham gia 1 :

Nếu chưa từng tham gia khảo sát thì ghi: Không có

Liệt kê các kinh nghiệm đã đúc rút được 1 :

Nếu chưa từng tham gia khảo sát thì ghi: Không có
Quay lại