2020-04-13T10:11:44+00:00

RTA hợp tác với Good to Great hoàn thiện giải pháp và quy trình công nghệ cho SMEs

RTA hợp tác với Good to Great hoàn thiện giải pháp và quy trình công nghệ cho SMEs Real-Time Analytics (RTA) là công ty công nghệ chuyên cung cấp giải pháp phần mềm quản trị dữ liệu và vận hành trong doanh nghiệp đã chính thức hợp tác với Good to Great [...]

2020-04-13T08:05:37+00:00

Làm việc từ xa – Bí quyết triển khai hiệu quả cho doanh nghiệp

Làm việc từ xa - Bí quyết triển khai hiệu quả cho doanh nghiệp Tình hình dịch bệnh phức tạp đã khiến hầu hết các doanh nghiệp phải chuyển sang mô hình làm việc từ xa. Mặc dù mô hình này giúp tháo gỡ nút thắt tâm lý lo sợ của nhân viên, tiết kiệm [...]