THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Đối với các yêu cầu liên quan đến báo chí và các tài nguyên truyền thông vui lòng liên hệ chúng tôi tại info@rta.vn.

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Phân Tích Thời Gian Thực – Real-Time Analytics (RTA) là công ty tư vấn nghiên cứu khảo sát và phát triển công nghệ, được thành lập năm 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi khởi đầu bằng việc cung cấp dịch vụ khảo sát và nghiên cứu cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế về nghiên cứu phát triển. Để đem lại hiệu quả tốt nhất cho mỗi dự án nghiên cứu, RTA đã nghiên cứu và phát triển hệ thống thu thập dữ liệu và quản lý vận hành: rtSurvey và rtWork. Với sản phẩm và dịch vụ RTA cung cấp, khách hàng sẽ có những công cụ hiệu quả và cái nhìn rõ nét hơn để đưa ra chiến lược kinh doanh và xây dựng chính sách phù hợp cũng như quản lý tối ưu công việc vận hành dự án.

Hiện tại chúng tôi cung cấp những giải pháp phần mềm sau:

VỀ ÔNG LÊ ĐẶNG TRUNG

Tiến sĩ Lê Đặng Trung sẵn sàng cung cấp ý kiến chuyên sâu và bình luận chuyện môn về nghiên cứu và phân tích kinh tế xã hội / kinh tế phát triển, đánh giá tác động, thống kê và quản lý dự án. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm các chủ đề phát triển như xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, lao động và doanh nghiệp. Để biết thêm về chuyên môn của Tiến sĩ Lê Đặng Trung, xin vui lòng xem tiểu sử của ông.